Skip to main content

Hankimuye

Hankimuye staat voor hankido, hapkido en hankumdo. Drie martial arts die samen één geheel vormen. Redenen om bij Chongmukwan les te volgen:

  • JE LEERT JEZELF VERDEDIGEN
  • HET IS GOED VOOR JE CONDITIE
  • WERK AAN JE ZELFVERTROUWEN
  • HET IS BOVENDIEN GEZELLIG
  • DE LESSEN ZIJN BETAALBAAR

Hapkido

hapkido

Hapkido is in de twintigste eeuw ontstaan in Zuid-Korea. Choi Yong-sul wordt gezien als de grondlegger van hapkido, maar zijn leerlingen hebben het systeem flink uitgebreid. Er zijn wereldwijd verschillende stijlen van hapkido, sommige traditioneler dan andere. Hapkido is een allround vechtkunst waarbij de nadruk ligt op persoonlijke zelfverdediging. Slag- en stoottechnieken, traptechnieken, worpen en gewrichtsklemmen vormen het merendeel aan technieken. Je leert je verdedigen met en tegen diverse wapens.

Hankido

Hankido is het levenswerk van Myung Jae-nam. Hij legde de nadruk op het onderwijzen van de universele principes die de basis vormen van hapkido. Dit zijn de principes van won (cirkel), yu (flow) en hwa (harmonie). In 1986 introduceerde Myung Jae-nam zijn nieuwe vechtkunst en noemde deze hankido. Samen met zijn leerling, Ko Baek-yong, introduceerde hij in 1989 hankido in Nederland. Ko Baek-yong werd de technisch adviseur van de Nederlandse HKD Federatie. In 2014 richtte hij de World Hankimuye Federation op, waar wij bij aangesloten zijn.

Hankumdo

Hankumdo is een moderne vechtkunst waarbij het zwaard centraal staat. De oefeningen met het zwaard geven ons de mogelijkheid om op een andere manier naar zelfverdediging te kijken en zorgen op die manier voor verdieping van onze kennis.

Hankimuye

Hankimuye is de verzamelnaam van hapkido, hankido en hankumdo. De drie vechtkunsten zijn met elkaar verbonden door algemene principes en de visie die meester Ko Baek-yong op deze principes had.

Hankimuye is een vechtkunst die geheel op zichzelf beoefend kan worden. We zien echter dat ook beoefenaars van andere vechtkunsten veel belangstelling hebben voor onze technieken als add-on op de vechtkunst die ze al beoefenen. Dit geldt zeker niet alleen voor Koreaanse martial arts zoals taekwondo of tangsudo. Hankimuye is nauw verwant met aikido en geeft beoefenaars van taichi een praktische kijk op hun loopvormen.