Skip to main content

Tag: corona

Vier dannen erbij in Amsterdam

Op 28 oktober hebben drie leden van onze vereniging examen afgelegd voor hun volgende dan (zwarte band graad). Amy, Hamid en Maarten zijn geslaagd voor hun tweede dan, terwijl Ryan zijn derde dan in ontvangst mocht nemen. Het examen werd afgenomen door de meesters Yang Yong-seok (9e dan), Leon de Heus (9e dan), Ko Se-hwan (7e dan) en Jenne Meijster (6e dan).

Lees verder

COVID-19: stand van zaken

Beste Hapkido’ers,

De Gemeente Amsterdam heeft alle gemeentelijke sportvoorzieningen gesloten, na aanleiding van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirius. De sportzalen zullen vooralsnog t/m 6 april gesloten zijn. Hierdoor vervallen onze Hapkido trainingen ook gedurende deze periode.

Lees verder

COVID-19 update

Het bestuur van de vereniging heeft besloten om voorlopig alle lessen op te schorten. Wij volgen hiermee het advies op zoals dat door de Nederlandse HKD Federatie en het NOC*NSF worden afgegeven.

Concreet komen hiermee de lessen op maandag 16 en woensdag 18 maart te vervallen, maar er bestaat een kans dat ook de lessen in de volgende weken niet door zullen gaan. We raden iedereen aan om de website en onze social media outlets goed in de gaten te houden.